top of page

Mezun Kursu Programı

Güncelleme tarihi: 12 Eyl 2023

Pozitif Yöntem Eğitim Kurumlarının ana hedefi öğrencilerini iyi bir üniversiteye ve kendi kişiliklerine uygun mesleklerin eğitimlerini alabilecekleri bölümlere yerleşmesini sağlamaktır.


Mezun öğrencilerimize TYT ve AYT konuları baştan anlatılır ve sınavlardan bir ay öncesinde bütün konular bitirilir. Böylece bir ay tekrar ve yoğun deneme sınavı uygulaması yapmaya zaman kalır. Öğrencilerimize her konu sonunda testler dağıtılır ve ÖTS ile kontrolü sağlıklı bir şekilde sağlanır, soru bankası kitaplarından ödevler verilerek konuların pekiştirilmesi sağlanır.

Kursa katılan öğrencilere akıllı tahtaya uyumlu ders föyleri ve soru bankası kitapları verilmektedir.


Ödev Takip Sistemi (ÖTS)

Pozitif Yöntem Eğitim Kurumlarında öğrencilerimize dağıtılan bütün testler online takip ediliyor. Sisteme girilen ödevlerin sonuçları velimizin e-posta adresine, dersin öğretmenine ve öğrencinin eğitim koçuna gider. Öğrencimizin eksikleri varsa grup etüdüne alınarak eksikleri tamamlanır.


Grup Etütleri

ÖTS değerlendirme sonucuna göre eksikleri tespit edilen öğrencilerimiz, etüt derslerine katılır ve tekrar yapılan konuyla ilgili eksiklerin tamamlandığını görmek için test uygulanır.


Öğrenci İzleme Raporu

Öğrencimizin akademik gelişimini yakından takip ediyoruz. Aylık öğrenci izleme raporunda öğrencimizin girmiş olduğu TYT deneme sonuçlarını, derslerdeki başarısını, çözdüğü soru sayısına kadar birçok ayrıntıyı görebiliyoruz. Öğrenci izleme raporlarını her ay velilerimizle paylaşıyoruz.

Öğrenci Koçluğu

Öğrencilerimize geleceklerini planlama konusunda gerekli test ve görüşmeler yapıldıktan sonra Öğrenci Koçu öğretmenlerimiz tarafından kariyer planlaması yapılır.


Rehberlik Testleri

Öğretim yılı boyunca okulumuzda aşağıdaki testler uygulanmaktadır.

  • Öğrenme Stilleri Testi

  • Kendini Değerlendirme Envanteri

  • Çoklu Zekâ Envanteri

  • Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği

  • Başarısızlık Nedenleri Anketi

  • Mesleki Olgunluk Ölçeği

TYT Denemeleri

TYT ve AYT denemelerimiz sınavın tüm konularını kapsar ve her iki haftada bir uygulanır. Öğretim yılı boyunca 40 tane deneme sınavı uygulanır. Böylece öğrencilerimizin sınav yönetimi geliştirilirken aynı zamanda sınavda stresle başa çıkmayı öğrenmeleri sağlanır.


Üniversite ve Meslek Tanıtımları ile TYT-AYT Sınav Sistemi Sunumları

Rehberlik servisi tarafından üniversitelerimizin tanıtımı sunum gösterimleri ile yapılır. Böylece öğrencilerimizin mesleklerini seçmeleri ve hedeflerini oluşturmaları sağlanır.

Rehberlik servisi tarafından hazırlanan sunum ile TYT-AYT sistemi, üniversite bölümleri, bölümlerin katsayıları, puan hesaplama gibi bir çok konuda öğrenciler bilgilendirilir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page